Clean Room (Right) – 282 Bevill Clean Room (Left) – 280 Bevill – 8-9899 XRD – 287 Bevill – 8-6708
AGM / SQUID – 286 Bevill – 8-9299 VSM – 181 Bevill – 8-9897 AFM – 182 Bevill – 8-9897
Adam / Rascal – 174 Bevill – 8-9812 PLD Camera – 183 Bevill Leclair Camera – 180 Bevill